رونمایی از پیکاپ KMC T9 کرمان موتور

مقدمه باتوجه‌به محبوبیت اخیر خودروهای پیکاپ در کشور، شرکت‌های دولتی و خصوصی عزم خود را جزم کرده تا باعرضه محصولات ...
70 بازدید